درباره مستند آوای وحش

با دامپزشکی آوای وحش همراه شوید، اینجا از اخبار مرتبط با حیات وحش براتون میگیم، از طریقه نگهداری دام و طیور خواهیم گفت، از بیماری های مشترک دام براتون میگیم.