پنج‭ ‬عامل‭ ‬گرانی‭ ‬خودرو

به گزارش آوای وحش، در‭ ‬روزهایی‭ ‬که‭ ‬نوسان‭ ‬قیمت ها‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬خودرو،‭ ‬باعث‭ ‬رسیدن‭ ‬بهای‭ ‬پراید‭ ‬به‭ ‬65‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬شده،‭ ‬کارشناسان‭ ‬دلایل‭ ‬زیر‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬التهاب‭ ‬بازار‭ ‬عنوان‭ ‬کرده اند‭.

پنج‭ ‬عامل‭ ‬گرانی‭ ‬خودرو

حسن‭ ‬کریمی‭ ‬سنجری‭ ‬کارشناس‭ ‬صنعت‭ ‬خودرو‭ ‬و‭ ‬معاون‭ ‬شرکت‭ ‬ایران خودرو‭ ‬دیزل‭ ‬در‭ ‬تحلیلی‭ ‬به‭ ‬بررسی‭ ‬دقیق تر‭ ‬ابعاد‭ ‬افزایش‭ ‬شدید‭ ‬قیمت‭ ‬خودرو‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬طی‭ ‬روزهای‭ ‬گذشته‭ ‬پرداخت‭.‬وی‭ ‬در‭ ‬گفت وگو‭ ‬با‭ ‬ایسنا‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬اینکه‭ ‬برخی‭ ‬مسئولان‭ ‬بدون‭ ‬آنکه‭ ‬تدبیر‭ ‬درستی‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬کاهش‭ ‬قیمت‭ ‬اندیشیده‭ ‬باشند،‭ ‬وعده‭ ‬کاهش‭ ‬قیمت‭ ‬را‭ ‬می دهند،‭ ‬بازار‭ ‬را‭ ‬ملتهب تر‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬می کند‭. ‬سنجری‭ ‬می گوید‭ ‬این‭ ‬پنج‭ ‬عامل‭ ‬به‭ ‬گرانی‭ ‬خودرو‭ ‬دامن‭ ‬زده اند‭.‬

1.‭‬تقاضای‭ ‬زیاد

این‭ ‬کارشناس‭ ‬صنعت‭ ‬خودرو‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬35‭ ‬درصد،‭ ‬مازاد‭ ‬تقاضای‭ ‬خودرو‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬عرضه‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬سه‭ ‬متقاضی‭ ‬خودرو‭ ‬صفر‭ ‬کیلومتر‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬تنها‭ ‬دو‭ ‬خودرو‭ ‬وجود‭ ‬دارد؛‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تقاضاهای‭ ‬پاسخ‭ ‬داده‭ ‬نشده‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬اضافه‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬التهاب‭ ‬بازار‭ ‬افزوده‭ ‬است‭. ‬ممنوعیت‭ ‬واردات‭ ‬خودرو‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬رونق‭ ‬بازار‭ ‬شب‭ ‬عید‭ ‬خودرو‭ ‬نیز‭ ‬مزید‭ ‬علت‭ ‬بر‭ ‬دیگر‭ ‬مواردی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬زمینه ساز‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت ها‭ ‬می گردد‭.‬

2.‭ ‬افزایش‭ ‬تورم

تورم‭ ‬عمومی‭ ‬نیز‭ ‬مرز‭ ‬45‭ ‬درصد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نوردیده‭ ‬که‭ ‬طبیعتا‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬هم‭ ‬بر‭ ‬قیمت‭ ‬خودرو‭ ‬تاثیرگذار‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬ضمن‭ ‬اینکه‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬نیز‭ ‬همچنان‭ ‬بر‭ ‬مدار‭ ‬صعودی‭ ‬است‭. ‬همه‭ ‬اینها‭ ‬باعث‭ ‬می گردد‭ ‬هزینه‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬خودرو‭ ‬افزایشی‭ ‬باشد‭. ‬به‭ ‬عبارتی‭ ‬دیگر‭ ‬منطق‭ ‬می گوید‭ ‬در‭ ‬چنین‭ ‬بازاری،‭ ‬قیمت‭ ‬خودرو‭ ‬نمی تواند‭ ‬یک‭ ‬روند‭ ‬با‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬کاهشی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

3. ‭ ‬تحریم

کریمی‭ ‬سنجری‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬تحریم‭ ‬صنعت‭ ‬خودرو‭ ‬سبب‭ ‬بسته‭ ‬شدن‭ ‬مرزهای‭ ‬متعارف‭ ‬تعامل‭ ‬با‭ ‬دنیا‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬تامین‭ ‬قطعات‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭: ‬دور‭ ‬زدن‭ ‬این‭ ‬مرزها‭ ‬و‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬مسیرهای‭ ‬غیرمتعارف،‭ ‬هزینه‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬می دهد‭. ‬علاوه‭ ‬براین‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬مشکلات‭ ‬فشار‭ ‬تحریم های‭ ‬داخلی‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬اضافه‭ ‬کرد‭. ‬از‭ ‬قوانین‭ ‬مدام‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تغییر‭ ‬و‭ ‬متعارض‭ ‬گمرکی‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬تصمیمات‭ ‬خلق الساعه‭ ‬دستگاه های‭ ‬دولتی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬بین المللی‭ ‬که‭ ‬شرکت های‭ ‬خودروساز‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مکررا‭ ‬با‭ ‬چالش های‭ ‬جدید‭ ‬قانونی‭ ‬مواجه‭ ‬می کنند‭.‬

این‭ ‬کارشناس‭ ‬صنعت‭ ‬خودرو‭ ‬خاطرنشان‭ ‬کرد‭: ‬نکته‭ ‬جالب‭ ‬ماجرا‭ ‬آنجاست‭ ‬که‭ ‬وقتی‭ ‬صحبت‭ ‬از‭ ‬تحریم‭ ‬صنعت‭ ‬خودرو‭ ‬می گردد،‭ ‬برخی‭ ‬سوال‭ ‬می کنند‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬کی‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬خودروسازان،‭ ‬خودشان‭ ‬را‭ ‬پشت‭ ‬تحریم‭ ‬مخفی‭ ‬کنند؟‭! ‬باید‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬آنها‭ ‬گفت‭ ‬‮‬‭ ‬طبیعتا‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬تحریم‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭.‬‮‬‭ ‬البته‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬آنکه‭ ‬صنعت‭ ‬خودرو‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬غیرتحریمی‭ ‬هم‭ ‬کارنامه‭ ‬چندان‭ ‬خوبی‭ ‬نداشته‭ ‬است،‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬جدی‭ ‬گرفته‭ ‬نمی گردد‭ ‬اما‭ ‬مردم‭ ‬باید‭ ‬بدانند‭ ‬تحریم ها‭ ‬سبب‭ ‬شده‭ ‬هزینه‭ ‬تامین‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬قطعات‭ ‬و‭ ‬مجموعه های‭ ‬خودرو‭ ‬افزایش‭ ‬یابد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬خودرو‭ ‬تاثیر‭ ‬مستقیم‭ ‬دارد‭.‬

4. ‭ ‬کاهش‭ ‬درآمدهای‭ ‬ارزی‭ ‬دولت

از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬درآمدهای‭ ‬ارزی‭ ‬دولت‭ ‬نیز‭ ‬کاهش‭ ‬یافته‭ ‬است؛‭ ‬بنابراین‭ ‬امکان‭ ‬تخصیص‭ ‬ارز‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬کافی‭ ‬به‭ ‬صنعت‭ ‬خودرو‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬باعث‭ ‬می گردد‭ ‬شرکت های‭ ‬خودروساز‭ ‬برای‭ ‬دریافت‭ ‬ارز‭ ‬نیمایی‭ ‬که‭ ‬البته‭ ‬‮‬اندکی‭ ‬از‭ ‬ارز‭ ‬بازار‭ ‬آزاد‭ ‬ارزان تر‭ ‬است‮‬‭ ‬زمان‭ ‬زیادی‭ ‬را‭ ‬معطل‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬معطلی‭ ‬افزایش‭ ‬هزینه‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬دارد؛‭ ‬به طوری‭ ‬که‭ ‬گاهی‭ ‬خودروسازان‭ ‬ترجیح‭ ‬می دهند‭ ‬برای‭ ‬تسریع‭ ‬در‭ ‬فرآیند‭ ‬تامین‭ ‬ارز‭ ‬از‭ ‬بازار‭ ‬آزاد‭ ‬استفاده‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬هم‭ ‬افزایش‭ ‬هزینه‭ ‬دیگری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬شرکت ها‭ ‬تحمیل‭ ‬می کند‭.‬

5. ‭ ‬قیمت گذاری‭ ‬دستوری

کریمی‭ ‬سنجری‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭: ‬با‭ ‬وجود‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬افزایش‭ ‬هزینه های‭ ‬پیدا‭ ‬و‭ ‬پنهان‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬خودرو‭ ‬اما‭ ‬فراموش‭ ‬نکنیم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬اسفند‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬به‭ ‬شرکت های‭ ‬خودروساز‭ ‬اجازه‭ ‬ندادند‭‬که‭ ‬قیمت‭ ‬خودرو‭ ‬به‭ ‬نرخ‭ ‬کارخانه‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬دهند‭. ‬مفهوم‭ ‬این‭ ‬دستور‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تمامی‭ ‬هزینه های‭ ‬یاد‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬بهای‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬خودرو‭ ‬می گردد،‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬زیان‭ ‬انباشته‭ ‬در‭ ‬ترازنامه‭ ‬شرکت های‭ ‬خودروساز،‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬دهند‭. ‬زیان‭ ‬انباشته‭ ‬شرکت های‭ ‬خودروساز‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬احتمالا‭ ‬به‭ ‬20‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬خواهد‭ ‬رسید‭.‬

منبع: دیوار
انتشار: 7 فروردین 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: wildbuzz.ir شناسه مطلب: 121

به "پنج‭ ‬عامل‭ ‬گرانی‭ ‬خودرو" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پنج‭ ‬عامل‭ ‬گرانی‭ ‬خودرو"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید