بازار کار رشته جغرافیا، گرایش ها و لیست دروس این رشته

به گزارش آوای وحش، رشته جغرافیا شاخه ای از رشته های علوم انسانی است که به منظور تحلیل و بررسی روابط انسان با محیط طبیعی، مکانی و موقعیت جغرافیایی ارائه شده است. دانشجویان در این رشته در جهت ارتقا و بهبود این شناخت نسبت به محیط پیرامون خود اقدام می کنند. به عبارت دیگر، جغرافیا دانشی است که در آن موضوعاتی مانند سطح زمین، پدیده های طبیعی، آب، هوا، خاک، فرآورده ها و … و همچنین پراکندگی آن ها روی سطح موقعیت جغرافیایی و روابط آن ها با انسان مورد بحث و مصاحبه قرار می گیرند. اما آیا با بازار کار رشته جغرافیا آشنایی دارید؟

بازار کار رشته جغرافیا، گرایش ها و لیست دروس این رشته

به همین دلیل، در این مقاله قصد داریم تا به بررسی بازار کار رشته جغرافیا پرداخته و در ادامه سایر جنبه های کاربردی آن مانند هدف، گرایش ها و لیست دروس این رشته را مورد بررسی قرار دهیم.

بازار کار رشته جغرافیا

فارغ التحصیلان رشته جغرافیا متناسب با گرایش های انتخابی خود امکان فعالیت در حوزه های مختلفی خواهند داشت. برای مثال، این افراد امکان فعالیت در هر یک از سازمان های هواشناسی، زمین شناسی، نقشه برداری کشوری، برنامه و بودجه، جغرافیایی نیرو های مسلح و محیط زیست را دارند. در عین حال دانش آموختگان رشته جغرافیا می توانند در نهادهایی مانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری ها، وزارتخانه های آموزش و پرورش، مسکن و شهرسازی، کشاورزی، صنایع دفاع، نفت و زیر مجموعه های مربوط به آن ها مشغول به کار شوند. از سوی دیگر، افراد فارغ التحصیل این رشته امکان فعالیت به عنوان بازاریاب در سطح ملی و بین المللی را نیز خواهند داشت.

به علاوه، دانشجویان رشته جغرافیا که در گرایش های جغرافیای شهری و برنامه ریزی گردشگری ادامه تحصیل داده اند، می توانند وظایفی مانند راهنمای گردشگران داخلی و خارجی را عهده دار گردند. همچنین در گرایش جغرافیای سیاسی نظامی دانشجویان پس از فراغت از تحصیل امکان فعالیت در سازمان های سیاسی و نظامی را خواهند داشت. بنابراین به طور خلاصه فرصت های شغلی مربوط به رشته جغرافیا به شرح زیر هستند:

 • تهیه طرح های شهری و منطقه ای (جامع، تفصیلی، ساختاری، شهرستانی)
 • مشاوره در امور شهری و منطقه ای به مدیران و مسئولان سطوح بالاتر
 • فعالیت در شهرداری ها و استانداری ها
 • فعالیت در زمینه تدریس دانشگاهی
 • فعالیت در وزارتخانه هایی مانند مسکن و شهرسازی، راه و ترابری، کشوری
 • مکان یابی عناصر و کاربری های گوناگون شهری
 • توانایی راه اندازی و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
 • فعالیت در مشاوره های خصوصی و نیمه خصوصی در ارتباط با پروژه های شهرسازی، معماری، راه، ساختمان، طراحی شهری، برنامه ریزی منطقه ای و …

گرایش های مختلف رشته جغرافیا

رشته جغرافیا در دانشگاه و در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا ارائه می شود که در هر یک از مقاطع نیز گرایش های مختلفی را شامل می شود. در ادامه به معرفی هر یک از این گرایش ها می پردازیم.

1. گرایش های مقطع کارشناسی رشته جغرافیا

رشته جغرافیا در مقطع کارشناسی، در 5 گرایش مختلف ارائه می شود که این گرایش ها به شرح زیر هستند:

ردیفگرایش های کارشناسی رشته جغرافیارشته
1کارتوگرافی-
2جغرافیای انسانیجغرافیای شهری
جغرافیای روستایی
3برنامه ریزی شهری-
4جغرافیای سیاسی و نظامی-
5جغرافیای طبیعیژئومورفولوژی
آب و هواشناسی
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

اگر بخواهیم به طور خلاصه به ارائه مفهوم و هدف هر یک از این گرایش ها در مقطع کارشناسی بپردازیم، خواهیم داشت:

 • کارتوگرافی: در این گرایش دانشجویان می آموزند تا با تهیه و طراحی نقشه ها، امکان درک و استفاده از آن ها را در بخش های اقتصادی، گردشگری، فرهنگی، صنایع نظامی و همچنین دفاع ملی فراهم آورند.
 • جغرافیای انسانی: در این گرایش مطالعاتی در زمینه جغرافیای شهری و روستایی و همچنین جزئیات مربوط به هر یک از آن ها به منظور بررسی نقش منابع انسانی در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور انجام می پذیرد. این گرایش خود به دو گرایش زیر شاخه جغرافیای شهری و جغرافیای روستایی تقسیم می شود.
 • برنامه ریزی شهری: در این گرایش دانشجویان ارتباط دو سویه انسان و محیط را مورد بررسی قرار می دهند تا در نهایت راهکارهایی کاربردی جهت ایجاد روابط بهینه اقتصادی و جمعیتی مابین انسان و محیط پیرامونش ارائه کنند.
 • جغرافیای سیاسی و نظامی: در این گرایش از رشته جغرافیا نقش پدیده ها و موقعیت های جغرافیایی منطقه در روابط نظامی، سیاسی و همچنین جنگ ها مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند.
 • جغرافیای طبیعی: گرایش جغرافیای طبیعی به بررسی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری محیط طبیعی و پدیده های طبیعی بر انسان و محیط انسانی اختصاص یافته است. این گرایش در مقطع کارشناسی دارای دو گرایش مختلف ژئومورفولوژی و آب و هواشناسی است.

2. گرایش های مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

دانشجویان فارغ التحصیل شده از مقطع کارشناسی در رشته جغرافیا و بسته به گرایش انتخابی خود در این مقطع می توانند به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد اقدام کنند. هر یک از گرایش های ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد به شرح زیر هستند:

ردیفگرایش های کارشناسی ارشد رشته جغرافیارشته
1جغرافیا و برنامه ریزی روستاییبرنامه ریزی کالبدی - فضایی
مدیریت توسعه پایدار روستایی
2جغرافیا و برنامه ریزی شهریآمایش شهری
برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری
3آب و هواشناسیسینوپتیک
تغییر اقلیم
4ژئومورفولوژیژئومورفولوژی و آمایش محیط
5جغرافیا و برنامه ریزی گردشگریبرنامه ریزی فضایی و مجتمع های گردشگری
6مدیریت امور شهری-
7جغرافیای سیاسی و نظامی-

3. گرایش های مقطع دکترای رشته جغرافیا

دانشجویان برای ادامه تحصیل در مقطع دکترای رشته جغرافیا می توانند بسته به گرایش تحصیلی خود نسبت به ادامه تحصیل در هر یک از گرایش های زیر اقدام کنند:

ردیفگرایش های دکترای رشته جغرافیارشته
1جغرافیا و برنامه ریزی روستاییبرنامه ریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستایی
برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی
نظام سیاست گذاری در برنامه ریزی روستایی
2جغرافیا و برنامه ریزی شهری-
3آب و هواشناسیتغییرات آب و هوایی
آب و هواشناسی کشاورزی
آب و هواشناسی ماهواره ای
آب و هواشناسی شهری
آب و هواشناسی دیرینه
آب و هواشناسی سینوپتیک
مخاطرات آب و هوایی
4ژئومورفولوژیمدیریت محیطی
مخاطرات ژئومورفولوژیک
نظری
5سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیاییسنجش از دور
سامانه اطلاعات جغرافیایی
6جغرافیای سیاسی و نظامیسازمان سیاسی فضا
جنوب غرب آسیا

لیست دروس رشته جغرافیا در مقاطع مختلف

1. لیست دروس مقطع کارشناسی رشته جغرافیا

به طور کلی، دانشجویان مقطع کارشناسی رشته جغرافیا 134 واحد درسی را مطالعه می کنند. در ادامه لیست دروس ارائه شده در این مقطع را آورده ایم:

لیست دروس کارشناسی رشته جغرافیا

دروس پایه مشترک بین تمامی گرایش ها
 • فلسفه علم جغرافیا
 • روش تحقیق در جغرافیا
 • ریاضیات 1
 • آمار و احتمالات 1
 • زمین در فضا
 • ژئومورفولوژی
 • آب و هواشناسی
 • هیدرولوژی
 • جغرافیای خاک ها
 • جغرافیای تاریخی ایران
 • مخاطرات محیطی
 • جغرافیای جمعیت
 • جغرافیای اقتصادی
 • جغرافیای سیاسی
 • جغرافیای فرهنگی
 • جغرافیای گردشگری
 • جغرافیای شهری
 • جغرافیای روستایی
 • جغرافیای زیستی
 • روش های برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین
 • نقشه خوانی
 • نقشه برداری
 • مبانی سنجش از دور
 • مبانی برنامه نویسی کامپیوتر
 • ژئومورفولوژی ایران 1
 • آب و هوای ایران
 • جغرافیای جمعیت ایران
 • جغرافیای اقتصادی ایران
 • جغرافیای سیاسی ایران
 • جغرافیای شهری ایران
 • جغرافیای روستایی ایران
 • محیط زیست و حقوق آن
 • کارآفرینی
 • مطالعات جهان
 • زمین شناسی عمومی
 • مسائل آب
 • ریاضیات برای جغرافیا 2
 • تغییرات محیطی
 • آمار و احتمالات برای جغرافیا 2
گرایش سنجش از دور و GISدروس تخصصی
 • سنجش از دور کاربردی
 • اصول و کاربرد GIS در برنامه ریزی مکانی
 • پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای
 • طراحی پایگاه اطلاعات
 • تحلیل های مکانی با GIS
 • ژئودزی عمومی
 • فتوگرامتری
 • تهیه نقشه های جغرافیایی با استفاده از سنجش از دور و GIS
 • سیستم های پشتیبان تصمیم گیری
 • کارآفرینی در سنجش از دور و GIS
 • برنامه نویسی سنجش از دور و GIS
 • فیزیک نور و الکترومغناطیس
 • روش تحقیق در سنجش از دور و GIS
 • مبانی کاداستر
 • طراحی سیستم های GIS
 • Web GIS
 • پروژه
گرایش ژئومورفولوژیدروس تخصصی
 • ژئومورفولوژی ساحلی
 • ژئومورفولوژی اقلیمی
 • کارآفرینی در ژئومورفولوژی
 • ژئومورفولوژی ایران 2
 • تهیه و ترسیم نقشه های ژئومورفولوژی
 • ژئومورفولوژی رودخانه
 • روش تحقیق در ژئومورفولوژی
 • اشکال کارستی
 • ژئومورفولوژی دامنه ای
 • کاربرد سیستم های GIS در ژئومورفولوژی
 • کاربرد سنجش از دور در ژئومورفولوژی
 • ژئومورفولوژی شهری
 • تغییرات محیطی و روش های ارزیابی آن
 • هیدرولوژی کاربردی
 • کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
 • مورفوتکنوتیک
 • پروژه
گرایش جغرافیای سیاسیدروس تخصصی
 • مخاطرات و جغرافیای سیاسی
 • هیدروپلیتیک
 • اکولوژی سیاسی
 • جغرافیای سیاسی مرز
 • جغرافیای انتخابات
 • مبانی ژئوپلیتیک
 • روش تحقیق در جغرافیای سیاسی
 • کارگاه استفاده از سنجش از دور و GIS در جغرافیای سیاسی
 • جغرافیای سیاسی جهان اسلام
 • آمایش دفاعی فضای ملی
 • جغرافیای سیاسی خلیج فارس
 • مدیریت سیاسی فضای بین الملل
 • مبانی سنجش قدرت ملی
 • معیارهای امنیتی مکان گزینی پروژه های حیاتی و حساس
 • کارآفرینی و بازار کار جغرافیای سیاسی
 • ژئوپلیتیک ایران
 • پروژه
گرایش برنامه ریزی روستاییدروس تخصصی
 • اصول و روش های برنامه ریزی روستایی
 • برنامه ریزی روستایی در ایران
 • توسعه روستایی مشارکتی
 • مدیریت روستایی
 • گردشگری روستایی
 • برنامه ریزی و طراحی کالبدی روستایی
 • روش تحقیق در برنامه ریزی روستایی
 • توسعه پایدار روستایی
 • روابط متقابل شهر و روستا
 • دانش بومی در توسعه روستایی
 • مخاطرات نواحی روستایی
 • توسعه اقتصادی روستایی
 • کاربرد سنجش از دور و GIS در برنامه ریزی روستایی
 • کارآفرینی روستایی
 • پروژه
 • کارگاه برنامه ریزی روستایی
 • کارآموزی
گرایش آب و هواشناسیدروس تخصصی
 • مدل سازی اقلیمی
 • تحلیل فضایی و فرآیندهای آب و هواشناسی
 • فیزیک عمومی
 • تهیه و تفسیر نقشه ها و نمودارهای اقلیمی
 • پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا
 • اقلیم شناسی ماهواره ای
 • ریاضیات و آب و هواشناسی
 • برنامه نویسی و نرم افزارهای اقلیمی
 • اقلیم شناسی دینامیک
 • اقلیم شناسی آماری
 • اقلیم شناسی فیزیکی
 • روش تحقیق در آب و هواشناسی
 • هیدروکلیماتولوژی
 • میکروکلیماتولوژی
 • آب و هوای کره زمین
 • آلودگی هوا و شیمی جو
 • پروژه
گرایش برنامه ریزی شهریدروس تخصصی
 • شهرها و شهرک های جدید
 • زیباسازی و مبلمان شهری
 • کارآفرینی و بازار کار جغرافیای شهری
 • روش تحقیق در مطالعات شهری
 • برنامه ریزی شهری
 • تکنیک های برنامه ریزی شهری
 • طرح های توسعه شهری
 • برنامه ریزی شهری در ایران
 • مدیریت شهری
 • حقوق و قوانین برنامه ریزی شهری
 • کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری
 • جغرافیای طبیعی شهر (ژئومورفولوژی و اقلیم)
 • کاربری اراضی شهری و منطقه ای
 • مسکن و اسکان غیررسمی
 • توسعه پایدار شهری
 • کارگاه برنامه ریزی شهری
 • پروژه

2. لیست دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا 32 واحد درسی را می گذرانند. دروس اصلی، تخصصی و پایه این گروه به تفکیک گرایش های مختلف به شرح زیر هستند:

لیست دروس کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

گرایش برنامه ریزی روستاییدروس پایه
 • انسان و محیط
 • روش تحقیق در برنامه ریزی روستایی
 • مکتب های جغرافیایی
 • اصول و مبانی GIS
دروس تخصصی
 • دیدگاه ها و نظریه های توسعه روستایی
 • مدیریت روستایی
 • برنامه ریزی کشاورزی با تأکید بر ایران
 • مسائل و برنامه ریزی کوچ نشینی در ایران
 • جغرافیای اقتصادی روستاهای ایران
 • مطالعات محیطی در برنامه ریزی روستایی
 • برنامه ریزی روستایی با تأکید بر ایران
 • کاربرد GIS در برنامه ریزی روستایی
 • کارگاه برنامه ریزی روستایی
گرایش برنامه ریزی شهریدروس پایه
 • اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای
 • مکتب های جغرافیایی
 • تحلیل های جمعیتی در برنامه ریزی
 • جغرافیای طبیعی شهر - ژئومورفولوژی
 • متون تخصصی
 • روش تحقیق در مطالعات شهری و منطقه ای
 • جغرافیای طبیعی شهر و اقلیم
دروس تخصصی
 • جغرافیای شهری پیشرفته
 • شهرنشینی و برنامه ریزی شهری در ایران
 • برنامه ریزی کاربری اراضی شهری
 • برنامه ریزی شهرهای جدید
 • کارگاه برنامه ریزی شهری و منطقه ای
گرایش برنامه ریزی گردشگریدروس پایه
 • نظریه ها و سیاست های فضایی در برنامه ریزی گردشگری
 • روش های پژوهش پیشرفته در مطالعات گردشگری
 • بهینه کاوی در برنامه ریزی سیستم گردشگری
 • مدل های تصمیم گیری و آینده پژوهی در جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
 • تحلیل های آماری در گردشگری
 • بانک اطلاعات و داده های فضایی گردشگری
دروس تخصصی
 • برنامه ریزی و حمل و نقل گردشگری
 • برنامه ریزی مقصدهای گردشگری شهری ایران
 • مکان یابی زیرساخت ها و مجتمع های گردشگری شهری
 • تحلیل های GIS پیشرفته در گردشگری شهری
 • برندیابی و برنامه ریزی بازار گردشگری در ایران
 • کارگاه برنامه ریزی گردشگری
گرایش ژئومورفولوژیدروس پایه
 • اندیشه های نظری در جغرافیا و ژئومورفولوژی
 • سنجش از دور و GIS پیشرفته در ژئومورفولوژی
 • تکنیک های میدانی و آزمایشگاهی در ژئومورفولوژی
 • ژئومورفولوژی و سنگ شناسی
 • تکنیک ها و مدل ها در ژئومورفولوژی
 • ژئومورفولوژی و رسوبات سطحی
دروس تخصصی
 • ژئومورفولوژی محوطه های فرهنگی
 • ژئومورفولوژی و آمایش منابع آب
 • ژئومورفولوژی و آمایش فضاهای شهری و روستایی
 • ژئودایورسیتی
 • مدیریت مخاطرات ژئومورفولوژیکی
 • ژئومورفولوژی و مدیریت فرسایش خاک
 • ژئومورفولوژی کمی رودخانه ای
 • مورفوتکتونیک پیشرفته
 • هیدروژئومورفولوژی کارست
 • اکوژئومورفولوژی
 • مخاطرات ژئومورفولوژی
 • واحدهای ژئومورفولوژی ایران

خاتمه نامه

3. لیست دروس مقطع دکترای رشته جغرافیا

دانشجویان مقطع دکترای رشته جغرافی در گرایش های مختلف 26 واحد درسی را مورد مطالعه قرار می دهند. در ادامه لیست دروس مربوطه را به ترتیب زیر ذکر می کنیم:

لیست دروس دکترای رشته جغرافیا

گرایش برنامه ریزی روستاییدروس تخصصی
 • فلسفه های سیاسی، جغرافیا و محیط
 • روش شناسی و تکنیک های تحقیق
 • تحلیل فضایی و مکانی با استفاده از GIS
 • مکتب های برنامه ریزی ناحیه ای
 • اقتصاد توسعه با تأکید بر ایران
 • نظریه ها و روش های برنامه ریزی روستایی و عشایری
 • روش ها و مدل های مکان یابی روستایی
 • کشاورزی و توسعه پایدار
 • جایگاه روستا در برنامه ریزی های کلان
 • مدیریت زیست محیطی و برنامه ریزی روستایی
 • نظریه های اجتماعی، اقتصادی و الگوی توسعه شهری
دروس اختیاری
 • مدیریت منابع طبیعی در رابطه با ایلات و عشایر
 • مناسبات شهر، روستا و عشایر
 • برنامه ریزی کالبدی سکونت گاه های روستایی
 • برنامه ریزی صنایع روستایی
 • جنبه های حقوقی توسعه روستایی
 • جغرافیای تطبیقی روستاهای ایران
گرایش برنامه ریزی شهریدروس تخصصی
 • تحلیل جغرافیایی از شهرهای اسلامی
 • سیستم های شهری
 • فلسفه های سیاسی، جغرافیا و محیط
 • مدل های مکان گزینی و ساخت شهر
 • اقتصاد توسعه با تأکید بر ایران
 • مکتب های برنامه ریزی ناحیه ای
 • روش شناسی و تکنیک های تحقیق
 • نظریه های اجتماعی و شهر
دروس اختیاری
 • برنامه ریزی مسکن
 • تحلیل فضایی و مکانی با استفاده از GIS
 • شهر و صنعت توریسم
 • نظریه ها و روش های برنامه ریزی روستایی
 • روش های کاربردی در تحلیل ناحیه ای
 • شهرگرایی و برنامه ریزی شهری در جهان سوم
گرایش جغرافیای سیاسیدروس تخصصی
 • تحلیل فضایی و مکانی با استفاده از GIS
 • روش تحقیق و شیوه های تحقیق عملی
 • فلسفه های سیاسی، جغرافیا و محیط
 • اندیشه دولت و ملت در اسلام
 • اقتصاد سیاسی بین الملل
 • ژئواستراتژی
 • جغرافیای سیاسی دریاها با تأکید بر خلیج فارس و تنگه هرمز
 • جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا
 • جغرافیای سیاسی شهری
 • جغرافیای سیاسی خلیج فارس
 • رمزهای ژئوپلیتیکی با تأکید بر ایران
 • دولت محلی
دروس اختیاری
 • قدرت و سیاست نقشه
 • ژئوپلیتیک آب
 • مناطق ژئوپلیتیک پیرامون ایران
 • نابرابری فضایی (روابط شمال و جنوب)

رساله

دانشگاه های پذیرنده دانشجو در رشته جغرافیا

دانشجویان در مقاطع مختلف امکان ادامه تحصیل در هر یک از دانشگاه های زیر را در سطح کشور خواهند داشت:

 • دانشگاه اصفهان
 • دانشگاه تبریز
 • دانشگاه تربیت معلم تهران
 • دانشگاه تربیت معلم سبزوار
 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه زابل
 • دانشگاه زنجان
 • دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • دانشگاه فردوسی مشهد
 • دانشگاه یزد و …

جمع بندی

در این مقاله بازار کار رشته جغرافیا و سایر جنبه های کاربردی آن مانند گرایش ها، اهداف و لیست دروس این رشته تشریح شد. به طور کلی، می توان گفت که چنانچه قصد ایجاد تغییراتی در محیط پیرامون و جهان دارید، رشته جغرافیا برای شما انتخاب مناسبی خواهد بود؛ چرا که مشاغل این رشته فرصت حل مسائل مرتبط با جهان مدرن امروزی همچون تغییرات آب و هوایی، بلایای طبیعی، افزایش بیش از حد جمعیت، گسترش شهرها، ادغام فرهنگ ها و … را برای دانش آموختگان فراهم می آورد.

از سوی دیگر، در بیشتر کشورها و به طور خاص کشورهای پیشرفته، اهمیت دانش جغرافیا تا حد زیادی آشکار شده است. به عبارت دیگر، دانشمندان رشته جغرافیا علاوه بر شناخت گسترده از محیط های جغرافیایی، فرصت ها و کاستی های موجود به دنبال کشف بهترین راه تعامل انسان با محیط پیرامون خود هستند. بنابراین می توان گفت که آن چه امروز تحت عنوان توسعه پایدار مطرح می شود، بیش از هر رشته ای در حیطه دانش جغرافیا جای می گیرد. در چنین شرایطی، به نظر می رسد که رشته جغرافیا به تدریج فرصت های شغلی به مراتب بیشتری را برای دانش آموختگان این رشته فراهم می آورد.

در خاتمه، جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازار کار سایر رشته های شاخه علوم انسانی می توانید به مقالاتی مانند بازار کار رشته روانشناسی، بازار کار رشته آموزش ابتدایی، بازار کار رشته اقتصاد و … مراجعه کنید.

منبع: مجله انگیزه
انتشار: 4 آبان 1399 بروزرسانی: 4 آبان 1399 گردآورنده: wildbuzz.ir شناسه مطلب: 532

به "بازار کار رشته جغرافیا، گرایش ها و لیست دروس این رشته" امتیاز دهید

55 کاربر به "بازار کار رشته جغرافیا، گرایش ها و لیست دروس این رشته" امتیاز داده اند | 3.1 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بازار کار رشته جغرافیا، گرایش ها و لیست دروس این رشته"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید