استرداد بیش از هزار و 200 میلیارد تومان از اسناد ملکی شهرداری

به گزارش آوای وحش، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران گفت: در دوره پنجم مدیریت شهری بیش از هزار و 200 میلیارد تومان از اسناد ملکی شهرداری را با کوشش حوزه حقوقی به نام شهرداری مسترد کردیم.

استرداد بیش از هزار و 200 میلیارد تومان از اسناد ملکی شهرداری

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در دویست و نود و یکمین جلسه شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود در جوابگویی به شهروندان در مورد اینکه شورای شهر و مدیریت شهری پنجم در راستای تحقق وعده های خود چه کرد؟ گفت: کمتر از چهار ماه به خاتمه دوره پنجم شورای شهر تهران باقی مانده است و اکنون زمان جوابگویی به شهروندان، کنشگران مدنی و اصحاب رسانه فرا رسیده است. جوابگویی به کسانی که نسبت به رویکرد ها و استراتژی های دوره های گذشته و بخصوص دوره اخیر مدیریت شهری انتقاد داشتند و اعضای شورای پنجم را با شعار تغییر پارادایم ها، با آرا میلیونی در سال 96 که بالاترین رکورد مشارکت در انتخابات های کشور را ثبت کرد، راهی خیابان بهشت کردند. پاسخ به این پرسش مهم که شورای پنجم و مدیریت شهری دوره پنجم در راستای تحقق وعده تغییر رویکرد های رایج در دوره دوازده ساله گذشته و بلکه چندین دهه قبل از آنچه کرد؟

سالاری ادامه داد: البته که این پرسش باید توسط ستاد شهرداری و البته ستاد شورای شهر تهران در طول دوره و بخصوص در ماه های اخیر، آن هم مبتنی بر گزارش های مستند، تحلیلی و مقایسه ای پاسخ داده می شد، اما متأسفانه به جز یکسری گزارش های پراکنده، پاسخ درخوری ارائه نشده است و همین امر باعث شده تا شاهد سخن پراکنی و ادعا های بی اساس کسانی باشیم که باید در محاکم و مراجع قانونی جوابگوی کارنامه خودشان باشند که اموال عمومی و دارایی های شهر را تاراج کردند، امپراطوری پول پاشی و اعتبار خریدن سیاسی راه انداختند، شهر را به یک عرصه سوخته تبدیل کردند، فضا های شهر را فروختند، فساد و رانت و امضا های طلایی را عرفی سازی کردند و اکنون می پرسند که شورای اصلاح طلب چه اصلاحاتی انجام داد که می خواهد مجدداً رویکرد اصلاح طلبی در مدیریت شهرتهران تداوم بخشیده گردد. وی با اشاره به اینکه شورای پنجم زمانی زمام امور پایتخت را برعهده گرفت که بلافاصله سخت ترین تحریم های تاریخ کشور از سوی استکبار جهانی بر کشور ما اعمال شد، گفت: در این زمان بیش از 50 هزار میلیارد تومان بدهی از دوره قبل به این دوره به ارث رسیده بود، محدودیت های جدی برای انتخاب مهم ترین اختیار شورا های شهر یعنی انتخاب شهردار برای ما اعمال شد که موجب شد اولین و دومین شهردار خود را بدون اراده از دست بدهیم، ظرفیت درآمد زایی طرح تفصیلی پیش خور شده بود و دارایی های ملکی شهرداری به تاراج رفته بود و یا در مجموعه پروژه های سخت افزاری عظیمراه سازی تهاتر شده بود، بانک ها و پیمانکاران به دلیل مطالبات معوق، اعتمادشان را به شهرداری از دست داده بودند و در ادامه پاندمی جهانی کرونا که تمامی اقتصاد های جهانی را تحت تأثیر خود قرار داده است، از راه رسید.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: به مردم عزیز تهران وعده داده بودیم به سوی توجه به حقوق عمومی و مبنا قرار دادن قانون و طرح تفصیلی و انضباط بخشی به حوزه اقتصادی و نهادینه کردن شفافیت و نظارت همگانی، توجه به کیفیت و توسعه محله ای و متوقف کردن پروژه های سخت افزاری و مگاپروژه های فراوری عارضه برای شهر اقدام کنیم.

سالاری با بیان اینکه اکنون می خواهم در زمان کوتاهی که فرصت دارم به بخشی از اقدامات شورای شهر و مدیریت شهری دوره پنجم اشاره کنم، گفت: در دوره پنجم مدیریت شهری تهران، صرفه جویی در هزینه ها و انضباط اقتصادی را در اولویت قرار دادیم، فرآیند تعریف پروژه های شهری را مبتنی بر نیازسنجی اصلاح کردیم، هزینه های شهر را کاهش جدی دادیم، فرایند های ذیحسابی و حسابرسی در شهرداری تهران را اصلاح کردیم، هزینه نگهداشت شهر را در بعضی موارد چندین برابر و حداقل 50 درصد کاهش دادیم، بدهی پیمانکاران و سایر دیون را پایدارسازی کردیم، بدهی بانک ها را در این شرایط بحرانی منابع درآمدی به وسیله تهاتر با مطالبات از دولت یعنی اسناد خزانه و عمدتاً از محل منابع نقدی و غیر نقدی و بخگرددگی جرایم (مجموعاً معادل بیش از 16 هزار میلیارد تومان) تسویه کردیم، تسهیلات دریافتی گذشته را به میزان 21 هزار میلیارد تومان معین تکلیف کردیم، بدهی پیمانکارانی که در دو سال ابتدایی شورای پنجم در خیابان بهشت حضور دائم داشتند را به میزان بیش از 15 هزار میلیارد تومان پرداخت و تسویه کردیم.

استرداد بیش از هزار و 200 میلیارد تومان از اسناد ملکی شهرداری

وی ادامه داد: در راستای صیانت از حقوق شهر حداقل 6 هزار میلیارد تومان آرای حقوقی را به نفع شهرداری آن هم به جز مطالبات از بعضی نهاد های خاص بازگردانیم، بیش از هزار و 200 میلیارد تومان از اسناد ملکی شهرداری را با کوشش حوزه حقوقی به نام شهرداری مسترد کردیم، فرایند های عملیات اقتصادی شفاف سازی و هوشمند شد، قرارداد ها و صورت شرایط پیمانکاران بر روی سامانه شفافیت بارگذاری و افشا شد، اطلاعات حوزه شهرسازی و معماری از سال 97 به بعد جهت نظارت همگانی انتشار عمومی یافت.

انحرافات اضافه طبقه در سال 99 به صفر رسید

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به اقدامات اجرا شده در حوزه شهرسازی با وجود محدودیت های اقتصادی در دوره پنجم گفت: کاهش فروش 18 میلیون متر مربعی تراکم سال 90 به زیر 9 میلیون متر مربع در سال 98 رسید، انحراف 71 درصدی پروانه های صادره بخصوص اضافه طبقه که در هرسال، در هر منطقه بیش از 1200 اضافه طبقه داده می شد و در کل تهران سالانه بیش از 10 هزار اضافه طبقه، در سال 99 این انحرافات را به شکل غیر قابل باوری به صفر رساندیم. با تخلفات ساختمانی عظیم مقیاس مبارزه و برخورد جدی کردیم به نحوی که تخلفات بیش از 1000 متر مربعی که در تهران رکورد زده بود را به میزان 50 درصد کاهش دادیم.

سالاری ادامه داد: رویکرد کمیسیون ماده 5 را که محملی برای ضابطه فروشی و قانون فروشی آن هم مبتنی بر بارگذاری حداکثری بود را اصلاح کردیم، مصوبات این کمیسیون را از 83 درصد پرونده های موردی به توجه بیش از 60 درصدی به طرح های موضعی و موضوعی در راستای کیفیت بخشی به فضا های شهری تغییر دادیم. طرح عارضه سنجی ترافیکی را در این خصوص مصوب کردیم، ضمن اینکه مطالعات مربوط به بلندمرتبه سازی اصولی و استقرار مجاز کاربری ها در پاساژ ها و مال ها را پیگیری کردیم که در آستانه تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور نهاده شده است. معین عوارض ساخت و ساز شهری را برای اولین باردر جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر عدالت اجتماعی و مرغوبیت مکانی به انتها رساندیم.

وی اضافه نمود: در دوره پنجم، شهرنفروشی و جلوگیری از قانون فروشی و ضابطه فروشی را جهت صیانت از سرمایه های شهر و صیانت از حقوق عمومی به عنوان اصل اساسی و اجتناب ناپذیر در نظر داشتیم، در این راستا بازپسگیری املاک نجومی واگذار شده را به وسیله قانونی پیگیری کردیم، بیش از 2 هزار ملک و ساختمان در اختیار اشخاص حقوقی را شناسایی کردیم، حدود 450 ملک را بازگرداندیم، حدود 700 ملک در آستانه بازگرداندن است و 414 ملک که به نهاد های خاص بدون حساب و کتاب و مصوبه شورا واگذار شده بود را شناسایی کردیم و صورتجلسه کردیم. قرارداد های فی مابین شهرداری و بعضی نهاد ها را شفاف سازی کردیم و صورتجلسه شد که مطالبه نهایی شهرداری چنانچه به نرخ امروز محاسبه گردد، بیش از 30 هزار میلیارد تومان ارزش دارد.

سالاری در ادامه بیان اقدامات حوزه شهرسازی گفت: از بارگذاری های انبوه در پادگان ها و عرصه های عمومی جلوگیری کردیم و بارگذاری 2/2 میلیون متر مربعی پادگان 06 را به زیر 600 هزار متر مربع رساندیم و تا خاتمه سال انشالله شاهد تبدیل 35 هکتار از آن به پارک عمومی خواهیم بود.

این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه در دوره پنجم توجه ویژه به ظرفیت های کیفی طرح تفصیلی در کنار ظرفیت کمی آن مد نظر نهاده شد، اعلام نمود: آنالیز و تصویب طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 (به وسعت 5900 هکتار) با رویکرد صیانت از فضای سبز و باز و کاهش جمعیت پذیری و تأمین سرانه های خدماتی را به تصویب رساندیم و عملیاتی کردیم. حدود 35 طرح موضوعی و موضعی را در راستای ارتقای کیفیت محیطی شهر به سر انجام رساندیم که این طرح های موضعی شامل الحاق حدود 800 هکتار به محدوده 3268 هکتاری بافت فرسوده، طرح بازآفرینی 570 هکتاری محور فداییان اسلام، طرح جامع محدوده 120 هکتاری مجموعه برج میلاد، طرح 13 هکتاری ساماندهی محله تفرآباد، طرح ویژه بازآفرینی محله کن با رویکرد طراحی شهری و کیفیت بخشی، بازنگری طرح تفصیلی محور کرمان، طرح باربینی و تدقیق نقشه های یکپارچه شبکه معابر شهر تهران، طرح 50 هکتاری شارباغ، طرح اراضی پادگان 06، طرح محور شوش (مناطق 11، 12، 16)، طراحی شهری 1270 هکتار محدوده واجد ارزش فرحزاد و اراضی پیرامون آن، طرح بازآفرینی پادگان دوشان تپه است.

وی با اشاره به طرح های موضوعی اجرا شده در دوره پنجم گفت: دستورالعمل اصلاح ماده 14 قانون زمین شهری، دستورالعمل اراضی ذخیره توسعه نوسازی شهر تهران به مساحت 5450 هکتار، تصویب برنامه عملیاتی ساماندهی زیرپهنه های حفاظت ویژه G323 به وسعت حدود 1729 هکتار یعنی حدود 8/2 به مساحت شهر تهران، تصویب برنامه زیست شبانه شهر تهران، تدوین نظام انتقال حق توسعه TDR، انجام مطالعات راهبردی توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی TOD در شهر تهران و ایجاد ساز و کار بانک زمین در شهر تهران برای در تحقق سرانه های خدماتی، حذف طرحه ای تعریض غیر ضرور معابر شهری، طرح خط آسمان، طرح بازنگری در ضوابط تأمین پارکینگ از جمله طرح های موضوعی به انتها رسیده است.

کاهش 60 درصدی قطع اشجار نسبت به دوره گذشته

محمد سالاری در مورد اقدامات اجرا شده در مدیریت شهری دوره پنجم در راستای صیانت از میراث طبیعی و محیط زیست، گفت: مصوبه برج باغ را لغو و مصوبه خانه باغ را به منظور جلوگیری از بارگذاری انبوه در باغات جایگزین برج باغ کردیم. طرح موضعی باغات انبوه و به هم پیوسته تهران از جمله باغات کن (1074 هکتار) و فرحزاد (211 هکتار) را در مراجع قانونی معین تکلیف کردیم. 18 باغ به مساحت 102352 متر مربع در مناطق غیر برخوردار شهر برای تبدیل به بوستان و تفرجگاه های عمومی تملک شد و 91 بوستان به مساحت (182 هکتار) احداث و به شهر تهران اضافه شد. کمربند سبز تهران از 39000 هکتار به 43852 هکتار توسعه یافت، قطع اشجار در تهران 60 درصد کاهش یافت، چنارستان خیابان ولیعصر را با کاشت 3 هزار اصله درخت با بن بالای 70 سانتی متر احیا کردیم. از اکوسیستم کوهستانی حفاظت کردیم و شهرداری تهران را ملزم به به ثبت میراث ملی و طبیعی توچال و بی بی شهربانو و جلوگیری از استفاده بیش از توان طبیعی کوهستان های مجاور تهران کردیم.

یاری به دولت در تشکیل شبکه آبرسانی اضطراری و تصفیه خانه عظیم تهران

وی ادامه داد: منابع آبی پایدار در سطح شهر تهران و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران را تأمین کردیم. 30 مخزن 100 متر مکعبی درحال بهره برداری و 70 مخزن در مرحله ساخت است و در سال 1400 تعداد 70 مخزن دیگر ساخته خواهد شد تا جمعاً 170 مخزن به بهره برداری برسد. 609 مخزن آب به گنجایش 1080000 در سطح مناطق 22 گانه و بازچرخانی آب و استفاده از پساب تصفیه شده احداث شد، تصفیه خانه فاضلاب فیروز بهرام (با پوشش جمعیتی 2100000و ظرفت 462 میلیون متر مکعب در راستای یاری به دولت و وزارت نیرو به بهره برداری رسید. توسعه انرژی های تجدید پذیر و بهینه سازی مصرف انرژی با احداث 7 بوستان انرژی و 19 ساختمان انرژی عملیاتی شد، نیرو گاه های خورشیدی از ظرفیت اسمی 270 کیلو وات به 600 کیلو وات توسعه یافت و الگوی مصرف انرژی بیش از 600 ساختمان شهرداری تهران اصلاح شد. احداث و راه اندازی دهکده مهربانی به مساحت (17 هزار متر مربع) و به ظرفیت 1000 قلاده سگ جهت نگهداری از سگ های بلا صاحب از دیگر اقدامات این دوره این دوره برای حفاظت محیط زیست بود.

شکل گیری نهضت سرمایه گذاری برای احیا بنا های تاریخی شهر

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، توجه به هویت و ارزش های معنوی و فرهنگی و تاریخی شهر را از دیگر دستاورد های دوره پنجم مدیریت شهری دانست و گفت: در این راستا 27 خانه موزه تملک، بازسازی و احیا شد و در اختیار شهروندان نهاده شد. بافت تاریخی مورد توجه نهاده شد و نهضت سرمایه گذاری در احیا بنا های تاریخی و ارزشمند شهر شکل گرفت. بیش از 100 جداره بنا های ارزشمند پیرایش شد و 11 ابنیه تاریخی و فرهنگی معادل یکصد و بیست هزار متر مربع به نفع شهروندان احیا و بازسازی شد، آرامستان های فرهنگی، تاریخی و مذهبی احیا شد. پهنه ها و گذر های فرهنگی متعددی ایجاد و ساماندهی شدند. پایگاه میراث شهری خیابان ولیعصر با هدف ثبت جهانی خیابان ولیعصر (عج) ایجاد شد. مساجد شهر تهران ساماندهی شدند و برای اولین بار سامانه جانمایی مساجد تهران در نقشه شهر تهران و طرح تفصیلی ایجاد شد.

بازسازی و بهسازی نما های ساختمانی و حذف زوائد شهری

سالاری بازسازی و بهسازی نما های ساختمانی و حذف زوائد شهری در خیابان های مرکزی شهر مانند لاله زار و محمور انقلاب اسلامی حدفاصل چهارراه ولیعصر و میدان فردوسی و …، ایجاد کافه فرهنگ شهر در سطح محلات، تکمیل مرکز همایش های 32 هزار متر مربعی رازی در جوار برج تاریخی طغرل را از دیگر اقدامات مدیریت شهری در راستای توجه به هویت و ارزش های معنوی و فرهنگی و تاریخی شهر دانست.

شناسایی 33221 ساختمان ناایمن در شهر تهران

این عضو شورای شهر تهران، تاب آوری و ایمن سازی را از دیگر رویکرد های مورد توجه دوره پنجم مطرح کرد و ادامه داد: در این دوره 33221 ساختمان ناایمن شناسایی شد، سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان های ناایمن موجود ایجاد شد و اطلاعات 8000 ساختمان ناایمن را در این سامانه بر خط بارگذاری کردیم. ایمن سازی 3 بازار تهران، ری و تجریش را پیگیری کردیم. کاهش 43 ثانیه ای متوسط زمان رسیدن به محل حریق به وسیله توسعه ناوگان آتش نشانی صورت گرفت. نقشه های پهنه های گسلی در سامانه طرح تفصیلی شهر تهران بارگذاری شد و دیگر امکان ساخت و ساز ساختمان های با اهمیت و پرخطر بر روی گسل ها وجود ندارد.

سالاری، بهره برداری از 6 ایستگاه جدید آتش نشانی و بهره برداری از 5 ایستگاه جدید در سال 1400، نوسازی و بهسازی تجهیزات آتش نشانی با اعتبار 2،250 میلیارد تومان به نرخ روز، خرید ماشین آلات و تجهیزات عملیاتی ویژه امداد و نجات کوهستان، اجرای 530 کیلومتر کانال انتقال آب های سطحی، اجرای پروژه بهسازی مسیل ها در سطح شهر تهران و برطرف گلوگاه های سیلابی و خطر آفرین شهر تهران و انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از خسارت ناشی از سیلاب های سال های اخیر، خرید دستگاه ها و تجهیزات مدرن لرزه نگاری و ایجاد و به روز رسانی سامانه هشدار سریع سیل و زلزله در تهران، راه اندازی 16 ایستگاه پایش شرایط برای سنجش فرونشست زمین در شهر تهران را از دیگر اقدامات برای تاب آور کردن و ایمن کردن شهر مطرح کرد.

مناسب سازی یک میلیون و 800 هزار متر مربع از معابر و فضا های عمومی شهر

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ادامه، بازآفرینی شهری را از دیگر رویکرد های مهم مدیریت شهری اصلاح طلب اعلام نمود و طراحی، اجرا و بهره برداری طرح های بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده به مساحت 165 هکتار، طراحی و اجرای پروژه های بهسازی محیطی به مساحت 367 هزار متر مربع در محلات غیربرخوردار، ساماندهی کیفی میدانگاه های سطح شهر تهران به مساحت 60 هزار متر مربع و اجرای 35 هزار متر مربع کف سازی میدانی، تهیه سند توسعه برای 171 محله غیربرخوردار و تصویب 159 سند در ستاد باز آفرینی شهر تهران و ایجاد سامانه جامع مدیریت محله، تعریف بیش از 1200 پروژه کوچک مقیاس محله ای و ساماندهی و ارتقای کیفی پیاده راه ها، مناسب سازی یک میلیون و هشتصد هزار متر مربع از معابر و عرصه ها و فضا های عمومی شهر برای تردد معلولان و سالمندان را از مصادیق اجرایی توجه به این رویکرد دانست.

ارتقا امنیت اجتماعی زنان با بهسازی فضا های بی دفاع شهری

سالاری در ادامه، شناسایی و بهسازی فضا های بی دفاع شهری و ارتقای امنیت اجتماعی زنان، افزایش 6 درصدی نرخ نوسازی بافت فرسوده از %40 به تقریباٌ %46، طراحی و شروع به اجرای 22 خیابان کامل در سطح تهران، اجرای بیش از 100 هزار متر مربع گذرگاه و درنگاه در بافت فرسوده، تسهیل گری برای توسعه کسب وکار، توانمندسازی و کارآفرینی اجتماعی در قالب 15 طرح کوچک مقیاس در سطح محلات به تعداد 7 هزار نفر، تدوین لایحه تبدیل سرخه حصار به قطب گردشگری شهر تهران را از دیگر اقدامات حوزه باز آفرینی شهری مطرح کرد.

دستفروشان به رسمیت شناخته شدند

وی با تاکید بر توجه ویژه به اقشار آسیب پذیر و پذیرش طردشدگان و توجه به مناطق کم برخوردار در دوره پنجم گفت: مدیریت شهری در این دوره دستفروشان را به رسمیت شناخت و با تدوین و تصویب لوایح مشاغل سیار و بی کانون به انتها رسیدن نسبت به ساماندهی آن ها اقدام کرد. احداث و توسعه گرمخانه ها و افزایش پذیرش افراد بی خانمان تا 700 هزار نفر، توانمندسازی بچه ها کار و زباله گرد (شناسایی و جذب افراد تا 70 هزار نفر در سال)، احداث و توسعه همراه سرا ها در جوار مراکز درمانی در مناطق منتخب برای اسکان همراهان بیماران، بازسازی 51 بازار میوه و تره بار و احداث 74 بازار جدید میوه و تره بار در مناطق کم برخوردار، راه اندازی 5 سرای تجربه در 5 پهنه شهر تهران برای سالمندان جهت رسیدن به شهر دوستدار سالمند نیز از جمله اقداماتی است که در حوزه توجه به اقشار آسیب پذیر جامعه انجام شد.

افتتاح 30 ایستگاه مترو در دوره پنجم

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اقدامات اجرا شده در حوزه توسعه حمل ونقل عمومی و انجام پروژه های عمرانی، به آزادسازی 100 هزار متر مربع فضای کارگاهی در سطح شهر تهران و برگرداندن آرامش به شهروندان اشاره نمود و گفت: در این دوره از 5/39 کیلومتر جهت متروی تهران بهره برداری و 30 ایستگاه مترو افتتاح شد. حفاری خط 10 متروی تهران نیز شروع شد و 31 رام قطار بازسازی و از 24 رام قطار مترو و 168 دستگاه واگن یک طبقه و 7 دستگاه واگن دو طبقه بهره برداری شد. طراحی و ساخت اولین قطار ملی مترویی با داخلی سازی بیش از 85 درصد از دیگر اقدامات این حوزه بود.

هزینه کرد 20،000 میلیارد تومان در حوزه مترو تهران

وی در ادامه به بهره برداری از 500 دستگاه اتوبوس و مینی بوس جدید، نوسازی 10 هزار دستگاه تاکسی فرسوده، بهره برداری از 200 کیلومتر جهت دوچرخه و راه اندازی 75 ایستگاه دوچرخه / با استقرار 2500 دوچرخه اشاره نمود و هزینه کرد این دوره در حوزه مترو را 20،000 میلیارد تومان اعلام نمود.

محمد سالاری همچنین ایجاد 11140 متر شبکه عظیمراهی، 3201 متر تونل و زیرگذر، 2340 متر تقاطع های غیرهمسطح، 350 متر زیر گذر پیاده روی چهار راه گلوبندک، اجرای 517000 تن بهسازی آسفالت معابر، فراوری 1400000 تن بهسازی آسفالت معابر، اجرای 10 پروژه مقاوم سازی پل ها و ابنیه از جمله پل کریم خان، امام علی، شهید بابایی- شهید چمران، بلوار مدیریت- نواب، هلال احمر-نواب، امام خمینی- شهید همت، کردستان- شهید چمران، ملاصدرا-صدرشریعتی-نواب، قزوین را از اقدامات عمرانی مدیریت شهری دوره پنجم دانست.

شهر تهران با وجود محدودیت ها به بهترین شکل اداره شد

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خاتمه نطق خود گفت: آنچه مطرح شد تنها بخشی از اقدامات و دستاورد های مدیریت شهری دوره پنجم بود که علی رغم وجود محدودیت های منابع درآمدی و محدودیت هایی که در این دوره مبتنی بر توجه به کیفیت زندگی و حقوق عمومی در کاهش وابستگی به درآمد های ناشی از شهر فروشی و ساخت و ساز در باغات و تغییر کاربری ها اعمال کردیم، خوشبختانه و برخلاف تصورات کسانی که فکر می کردند، در این شرایط، شهرداری تهران ورشکست خواهد شد و از پرداخت حقوق و مزایا و تأمین هزینه های نگهداشت شهر، باز خواهد ماند، شهر تهران اداره و نگهداشت شهر به بهترین شکل انجام شد.

نهادینه شدن شفافیت در تمامی تصمیم گیری ها

وی ادامه داد: در عین حال فروش فضا ها و ظرفیت های شهر متوقف شد، از تاراج اموال و دارایی های شهر جلوگیری شد، بدهی پیمانکاران و بخشی از بدهی بانک ها پرداخت شد، شفافیت در تمامی ابعاد تصمیم گیری نهادینه شد، فساد و رانت و امضا های طلایی به کمترین حد خود رسید، توسعه محلات و مناطق غیر برخوردار شهر در اولویت جدی نهاده شد و حقوق عمومی به عنوان مهم ترین اولویت امروز کشور، مورد توجه نهاده شد. همچنین مطالبات و دارایی های شهر که نزد اشخاص و نهاد ها بودند تا حد زیادی شناسایی شد و در تقابل با تخلفات و زیاده خواهی ها و قانون شکنی ها ایستادگی شد.

در برخورد با نخلفات ملاحظه ای صورت نگرفت

سالاری با بیان اینکه در مورد تخلفات نهاد ها و حتی دولت همراه، ملاحظه ای صورت نگرفت، گفت: در این دوره حتی با پرداخت هزینه عدم حضور شهردار تهران در هیئت دولت، طبقه خلاف ساختمان نهاد ریاست جمهوری تخریب و از لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران جلوگیری شد.

دستاورد های مدیریت شهری پنجم نادیده گرفته شد

این عضو شورای شهر تهران اضافه نمود: تمام اقدامات مذکور و آن ها که فرصت گفتنش فراهم نشد در شرایطی محقق شد که نه تنها از محل صندوق ذخیره ارزی در این شرایط بحرانی، ریالی به شهرداری پرداخت نشد، حتی مطالبات معوقه دولت های گذشته و حال نیز پرداخت نشد و جای تأسف از اینکه مجموعه ای از صاحبان مقام و قدرت و صاحبان تریبون و صاحبان صندلی صیانت از حقوق عمومی که همیشه داعیه مبارزه با فساد و رانت و توجه به حقوق شهروندان را سر می دهند، هیچگاه و در هیچ مناسبتی از دستاورد های مدیریت شهری پنجم در این شرایط سخت و سخت یاد نکردند، در حالی که به مدیران گذشته با کارنامه ای که از خود بر جای گذاشته اند، صد ها و هزاران بار آفرین گفتند. امروز بنده و همکارانم خدای متعال را شاکریم که در مبارزه با فساد و رانت و توجه به حقوق عمومی پیشگام بوده ایم و امیدواریم آنچه انجام شد موجبات رضایت شهروندان عزیز تهرانی را فراهم نموده باشد و البته از آنچه نتوانستیم انجام دهیم بایستی از پیشگاه شهروندان عزیز تهرانی عذرخواهی کنیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 3 خرداد 1400 بروزرسانی: 3 خرداد 1400 گردآورنده: wildbuzz.ir شناسه مطلب: 945

به "استرداد بیش از هزار و 200 میلیارد تومان از اسناد ملکی شهرداری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "استرداد بیش از هزار و 200 میلیارد تومان از اسناد ملکی شهرداری"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید