ایران در جمع 100 خوشه برتر علم و فناوری جهان

به گزارش آوای وحش، به گزارش خبرنگاران به نقل از معاونت علمی و فناوری، پرویز کرمی مشاور معاون علمی و فناوری با اشاره به نقش نوآوری و صنایع خلاق در حرکت کشورها به سوی پیشرفت و توسعه پایدار گفت: میزان حرکت و موفقیت کشورها در راستا نوآوری، قدر و جایگاه آن ها را در نبرد تنگاتنگ فناوری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان کشورهای جهان تعیین و تبیین می کند.

ایران در جمع 100 خوشه برتر علم و فناوری جهان

وی با بیان این که یکی از معیارهای گوناگون برای درک جایگاه رو به رشد ایران گزارش شاخص دنیای نوآوری است، بیان نمود: سهم قابل توجه بازار کشورها از خلاقیت و نوآوری، معیار و شاخص اصلی در پیشرفت است و در این جهت، حمایت از نیروی انسانی متخصص و توسعه زیست بوم نوآوری نقشی سرنوشت ساز ایفا می کند.

کرمی با اشاره به این که بر اساس گزارش شاخص های دنیای نوآوری Gii قرار دریافت ایران در جمع 100 خوشه برتر علم و فناوری دنیا، نشانی از پیشرفت نوآورانه و خلاق کشور است، ادامه داد: گزارش اخیر شاخص های دنیای نوآوری بار دیگر توانمندی علمی و فناورانه ایران به نمایش گذاشت و قرار دریافت تهران در جایگاه نهم مناطق یا همان خوشه های برتر علم و فناوری در کشورهای در حال توسعه نوظهور، نشان داد ایران در جهت رو به جلوی نوآوری ها واقع شده است.

رشد قابل توجه ایران در شاخص ها

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، فرایند رو به رشد ایران در جهت خلاقیت و نوآوری بر اساس گزارش شاخص های دنیای نوآوریGii در سال های اخیر را نشان دهنده حرکت ارزشمند کشورمان به سوی پیشرفت دانست و افزود: رشد درخور توجه جایگاه ایران در گزارش های سال های اخیر شاخص های دنیای نوآوری نشان دهنده ریل گذاری صحیح و اولویت بخشی به این حوزه با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. به طوری که آغاز راه ایران در جایگاه 120 دنیای قرار داشت و امروز در رتبه 61 هستیم. موضوعی که ماحصل کار که این مساله نتیجه کار همه دانشگاه ها شرکت ها دانش بنیان و استارتاپ ها است.

بهبود فرایند پیشرفت کشور

کرمی با اشاره به حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تقویت زیست بوم فناوری و نوآوری از بهبود شرایط کشور در جهت پیشرفت گفت: با توجه به اهمیت نوآوری زیست بومی ایجاد شد تا شرکت های دانش بنیان و خلاق بتوانند با کمک و همکاری تمامی بخش های زنجیره ارزش، از دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری، شتابدهنده ها، کارخانه های نوآوری، خانه ها خلاق و مراکز نوآوری، در دنیا پر تب و تاب رقابت نوآورانه توانمندی های نوآورانه خود را به دنیا معرفی کنند.

وی با بیان این که گزارش شاخص دنیای نوآوری (Global Innovation Index) که هر ساله منتشر می شود، به شرایط کشورها از حیث نوآوری با تکیه بر معیارها و مبناهای گوناگون می پردازد ادامه داد: در این گزارش، فعالیت ها و تلاش های 131 کشور مورد بررسی قرار می گیرد. این کشورها بخش قابل توجهی از حرکت دنیا را در برمی گیرند همین موضوع موجب شده است این گزارش 90 درصد از جمعیت دنیا و همچنین بیش از 95 درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا را مورد تببین و تحلیل قرار بدهد.

کرمی همچنین بیان نمود: شاخص دنیای نوآوری از 7 شاخص تشکیل شده است که در دو دسته ورودی و خروجی دسته بندی شده اند. در دسته ورودی ها که نشان دهنده توانایی اقتصاد یک کشور به منظور انجام فعالیت های نوآورانه است، ارکان نهادی، سرمایه انسانی و تحقیقات، زیرساخت ها، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب و کار قرار دارند.

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه تاکید کرد: در گروه خروجی ها که ماحصل تلاش های فعالیت های نوآورانه کشورها را به نمایش می گذارد، خروجی های دانشی و فناورانه و خروجی خلاقانه مورد توجه قرار می گیرند. ایران در این شاخص، جایگاه 120 دنیای را به خود اختصاص داده است؛ ایران در زیرشاخص های نهادی یعنی محیط سیاسی، محیط تنظیم گری و محیط کسب و کار به ترتیب در جایگاه 106، 117 و 125 دنیای قرار گرفته است.

جایگاه خوب ایران در شاخص سرمایه انسانی و تحقیقات

کرمی افزود: بر اساس گزارش شاخص دنیای نوآوری در سال 2020، ایران در شاخص سرمایه انسانی و تحقیقات که همواره از نقاط قوت کشور در این گزارش به شمار می رود، در جایگاه 46 دنیای ایستاده است. کشورمان در زیرشاخص تحقیق و توسعه، به رتبه 48 دنیای صعود کرده است و در زیر شاخص تحصیلات جایگاه 83 و در تحصیلات عالی رتبه 7 دنیای را قرار گرفت. همچنین ایران به جایگاه سوم دنیای در شاخص تعداد فارغ التحصیلان علوم و مهندسی دست یافت.

به گفته وی، در شاخص زیرساخت ها، ایران در جایگاه 69 قرار گرفته است. در زیرشاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات رتبه 80 و در شاخص زیرساخت ها جایگاه 31 سهم ایران از این رقابت دنیای است. در زیرشاخص پایداری زیست محیطی، ایران در رده 92 دنیا قرار گرفته است. کشورمان همچنین رتبه 10 را در شاخص شکل گیری سرمایه ناخالص و همچنین رتبه 39 در شاخص دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات را از ان خود کرده است.

رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: یکی از شاخص های مهم در گزارش GII توجه به پیچدگی بازار است که ایران در این شاخص، جایگاه 108 دنیای را به خود اختصاص داده است. ایران همچنین رتبه 77 را در زیرشاخص اعتبارات کسب کرده و در تجارت، رقابت و اندازه بازار توانست جایگاه 107 را به خود اختصاص دهد. ایران در زیرشاخص سرمایه گذاری، به رتبه 115 دنیای رسیده است. هجدهمین کشور در شاخص مقیاس بازار داخلی در زیرشاخص تجارت، رقابت و اندازه بازار نیز یکی از دستاوردهای ایران است. در شاخص میانگین وزنی نرخ تعرفه واردات، ایران در جایگاه 129 دنیا واقع شده است.

رتبه 112 ایران در شاخص پیچیدگی کسب و کار

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به اینکه ایران در شاخص پیچیدگی کسب و کار جایگاه 112 دنیای را به خود اختصاص داده است، گفت: در زیرشاخص های دانشی و پیوندهای نوآوری به ترتیب رتبه 103 و 100 سهم ایران از شاخص های دنیای نوآوری بود و در زیرشاخص جذب دانش، در میان 100 کشور نخست دنیا جای دارد. در زیرشاخص پیوندهای نوآوری رتبه 117 و در شاخص همکاری پژوهشی دانشگاه و صنعت ایران به رتیه 122 رسید.

کرمی ادامه داد: ایران در در شاخص برون داد دانشی و فناورانه، در میان 59 کشور نخست دنیا جای دارد. در زیرشاخص تأثیر دانش و به جایگاه 86 رسید و در زیرشاخص انتشار دانش نیز جایگاه 117 دنیای را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه ایران در زیرشاخص خلق دانش، در میان 25 کشور برتر دنیای جای گرفته است، افزود: با کسب رتبه 14 در شاخص تعداد درخواست های ثبت پتنت و جایگاه 21 در شاخص مقالات علمی و فنی که در مجلات کارشناسی منتشر می شوند ایران به جایگاه مطلوبی در زیرشاخص خلق دانش دست یافت. در زیر شاخص تأثیر دانش، رتبه 115 سهم ایران شد.

کرمی با اشاره به اینکه ایران در این شاخص، در میان 48 کشور نخست دنیا جای دارد، بیان نمود: در شاخص علامت های تجاری ثبت شده در دفاتر ملی و منطقه ای، ایران در جایگاه نخست دنیا واقع شده است. در دارایی های ناملموس نیز در میان 13 کشور برتر دنیا جای گرفته است. ایران رتبه 14 دنیای را در زیرشاخص در شاخص طرح های صنعتی ثبت شده به خود اختصاص داده است. همچنین در زیرشاخص کالا و خدمات خلاقانه در رده 114 و در خلاقیت های برخط با 6 پله صعود به جایگاه 71 دنیای رسیده است.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 4 فروردین 1400 بروزرسانی: 4 فروردین 1400 گردآورنده: wildbuzz.ir شناسه مطلب: 835

به "ایران در جمع 100 خوشه برتر علم و فناوری جهان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ایران در جمع 100 خوشه برتر علم و فناوری جهان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید