افت و خیزهای اندک شاخص در معاملات این هفته بازار سرمایه

به گزارش آوای وحش، تهران (پانا)- شاخص کل بازار سرمایه این هفته افت وخیزهای اندکی داشت و اگرچه معاملات بازار با رشد 31 هزار واحدی در شروع معاملات این هفته همراه بود اما در روزهای بعد افت و خیزهای اندکی را تجربه کرد به گونه ای که شاخص کل در روز چهارشنبه به عنوان آخرین روز معاملاتی این هفته به عدد یک میلیون و 447 هزار واحد رسید.

افت و خیزهای اندک شاخص در معاملات این هفته بازار سرمایه

با ما همراه باشید و درباره ساعت اینترنتی بیشتر بدانید.

بعضی کارشناسان بورسی معتقدند فرایند نزولی ایجاد شده در بازار موج اصلاحی بود، هر چند این موج زمان بر بود اما باعث ایجاد رونق خوبی در بازار در آینده نه چندان دور خواهد شد و به گفته آنها امیدواری ها به آینده مثبت بورس افزایش یافته است.

رشد 31 هزار واحدی شاخص در معاملات روز شنبه

شاخص بورس در جریان معاملات روز شنبه 29 آذر 99 بازار سرمایه با ثبت رشد 31هزار و 527واحدی، در ارتفاع یک میلیون و 444هزار واحد نهاده شد.

در جریان دادوستدهای روز شنبه 29 آذر 99 بازار سرمایه بیش از 11میلیارد و 661میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر 12هزار و 132میلیارد تومان در بیش از یک میلیون و 482هزار نوبت مورد دادوستد نهاده شد و شاخص بورس با رشد 31هزار و 527واحدی در ارتفاع یک میلیون و 444هزار و 887واحد نهاده شد.

بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در روز شنبه به نام نمادهای معاملاتی ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان و صنایع پتروشیمی خلیج فارس شد و در مقابل شرکت های پالایش نفت اصفهان، بانک پارسیان و پالایش نفت بندرعباس با افت خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روزی مثبت را پشت سر گذاشتند؛ به طوری که شاخص قیمت (وزنی ارزشی) 8238واحد، کل (هم وزن) 8840واحد، قیمت (هم وزن) 5787واحد، آزاد شناور 37590واحد و شاخص های بازار اول و دوم 21766 و 68347 رشد کردند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 2میلیارد و 772میلیون ورقه به ارزش 5هزار و 218میلیارد تومان در 709هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 523واحد رشد کرد و در ارتفاع 19هزار و 437واحد نهاده شد.

بیشترین اثر مثبت بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی پلیمر آریا ساسول، پتروشیمی مارون و هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه شد و در مقابل شرکت های صنایع ماشین های اداری ایران، پالایش نفت لاوان و نیروگاه زاگرس کوثر بیشترین اثر منفی را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.

شاخص بورس روز یک شنبه 5 هزار واحد افت کرد

شاخص بورس در جریان دادوستدهای روز یک شنبه 30 آذر 99 بازار سرمایه بیش از 5هزار واحد افت کرد و در ارتفاع یک میلیون و 439 هزار واحد نهاده شد.

در جریان دادوستدهای روز یک شنبه بازار سرمایه تعداد 9میلیارد و 740میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 11هزار و 340میلیارد تومان در یک میلیون و 446 هزار نوبت مورد دادوستد نهاده شد و شاخص بورس با افت 5هزار و 870واحدی در ارتفاع یک میلیون و 439هزار و 54واحد نهاده شد.

بیشترین اثر منفی بر افت دماسنج بازار سهام در روز یک شنبه به نام نمادهای پالایش نفت اصفهان، ایران خودرو و پالایش نفت تهران فارس شد و در مقابل نمادهای معاملاتی صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد خوزستان و ملی صنایع مس ایران با رشد خود مانع افت بیشتر شاخص بورس شدند.

در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 2میلیارد و 994میلیون ورقه به ارزش 6هزار و 154میلیارد تومان در 741هزار نوبت، آیفکس 251واحد رشد کرد و در ارتفاع 19هزار و 688واحد نهاده شد.

بیشترین اثر مثبت بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی پتروشیمی مارون، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه و پتروشیمی زاگرس شد و در مقابل شرکت های مدیریت انرژی تابان هور، سرمایه گذاری اقتصادی سپهر صادرات و صنایع ماشین های اداری ایران بیشترین اثر مثبت را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.

تداوم افت شاخص بورس در معاملات روز دوشنبه اول دی 99

شاخص کل در بازار بورس روز دو شنبه اول دی 99 دو هزار 708 واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به عدد یک میلیون و 436 هزار واحد رسید.بیش از 9 میلیارد و 800 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 107 هزار و 30 میلیارد ریال داد و ستد شد.

همچنین شاخص کل (هم وزن) با چهار هزار و 580 واحد افزایش به 452 هزار و 419 واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با دو هزار و 998 واحد رشد به 296 هزار و 143 واحد رسیدند.

شاخص بازار اول دو هزار و 414 واحد و شاخص بازار دوم سه هزار و 951 واحد کاهش داشتند.

علاوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد فولاد خوزستان (فخوز) با 892 واحد، گروه مپنا (رمپنا) با 872 واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) با 351 واحد، گروه بهمن (خبهمن) با 299 واحد، پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) با 240 واحد، سایر اشخص بورس انرژی (انرژی 3) با 230 واحد، خدمات انفورماتیک (رانفور) با 218 واحد، فراوریی فولاد سپید فراب کویر (کویر) با 208 واحد، بانک اقتصاد نوین (ونوین) و گروه دارویی برکت (برکت) با 175 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

نماد سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با یک هزار و 784 واحد، ایران خودرو (خودرو) با 971 واحد، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با 932 واحد، پالایش نفت اصفهان (شپنا) با 772 واحد، معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با 737 واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین (کگل) با 737 واحد، مخابرات ایران (اخابر) با 639 واحد و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) با 593 واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند.

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، پالایش نفت اصفهان (شپنا)، ایران خودرو (خودرو)، کاما (باما)، بانک تجارت (وتجارت)، ملی صنایع مس ایران (فملی) و سایپا (خساپا) درگروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.

رشد بیش از 8 هزار واحدی شاخص کل در معاملات روز سه شنبه

شاخص بورس در جریان معاملات روز سه شنبه دوم دی 99 بازار سرمایه با ثبت رشد 8هزار و 496واحدی، در ارتفاع یک میلیون و 444هزار واحد نهاده شد.

در جریان دادوستدهای روز سه شنبه دوم دی بازار سرمایه بیش از 11میلیارد و 277میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر 12هزار و 277میلیارد تومان در بیش از یک میلیون و 624هزار نوبت مورد دادوستد نهاده شد و شاخص بورس با رشد 8هزار و 496واحدی در ارتفاع یک میلیون و 444هزار و 889واحد نهاده شد.

بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در روز سه شنبه به نام نمادهای معاملاتی معدنی و صنعتی گل گهر، ایران خودرو و مخابرات شد و در مقابل شرکت های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران و سرمایه گذاری تامین اجتماعی با افت خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روزی مثبت را پشت سر گذاشتند؛ به طوری که شاخص قیمت (وزنی ارزشی) 2220واحد، کل (هم وزن) 7965واحد، قیمت (هم وزن) 5214واحد، آزاد شناور 12373واحد و شاخص های بازار اول و دوم 10887 و 702 واحد رشد کردند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 3میلیارد و 379میلیون ورقه به ارزش 7هزار و 187میلیارد تومان در 874هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 174واحد رشد کرد و در ارتفاع 20هزار و 119واحد نهاده شد.

بیشترین اثر مثبت بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی بیمه پاسارگاد، پتروشیمی زاگرس و سنگ آهن گهر زمین شد و در مقابل شرکت های پلیمر آریا ساسول، پتروشیمی مارون و فراوری نیروی برق دماوند بیشترین اثر منفی را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.

رشد بیش از 2 هزار واحدی شاخص بورس در روز چهارشنبه

شاخص کل در بازار بورس روز چهارشنبه سوم دی 99 دو هزار و 874 واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به عدد یک میلیون و 447 هزار واحد رسید.

در معاملات روز چهارشنبه 3 دی 99 بازار سرمایه بیش از 11 میلیارد و 451 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 131 هزار و 967 میلیارد ریال داد و ستد شد.

همچنین شاخص کل (هم وزن) با هشت هزار و 81 واحد افزایش به 468 هزار و 485 واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با پنج هزار و 289 واحد رشد به 306 هزار و 660 واحد رسیدند.

شاخص بازار اول دو هزار و 653 واحد و شاخص بازار دوم سه هزار و 862 واحد افزایش داشتند.

برپایه این گزارش روز چهارشنبه 3 دی نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با دو هزار و 24 واحد، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با یک هزار و 158 واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با 664 واحد، پالایش نفت اصفهان(شپنا) با 593 واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با 554 واحد،فولاد خوزستان (فخوز) با 478 واحد، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) با 369 واحد، مخابرات ایران (اخابر) با 362 واحد و پتروشیمی نوری (نوری) هم با 346 واحد، تاثیر منفی بر شاخص گذاشتند.

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، پالایش نفت اصفهان (شپنا)، ایران خودرو (خودرو)، سایپا (خساپا)، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (خگستر) و بانک تجارت (وتجارت) درگروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.

گروه خودرو هم در معاملات روز چهارشنبه 3 دی 99 صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه سه میلیارد و 340 میلیون برگه سهم به ارزش 16 هزار و 980 میلیارد ریال داد و ستد شد.

شاخص فرابورس نیز بیش از 23 واحد افزایش داشت و بر روی کانال 20 هزار و 143 واحد ثابت ماند.همچنین در این بازار سه میلیارد و 455 هزار برگه سهم به ارزش 147 هزار و 740 میلیارد ریال داد و ستد شد.

نمادهای صنعتی مینو (غصینو)، پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، سنگ آهن گهرزمین (کگهر)، اعتباری ملل (وملل)، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی (سمگا)، توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم)، توکاریل (توریل)، صنایع ماشین های اداری اران (مادیرا)، نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس)، بیمه دی (ودی) و ویتانا (غویتا) با تاثیر مثبت بر شاخص این بازار همراه بودند.

نمادهای بیمه پاسارگاد (بپاس)، فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)، پتروشیمی مارون (مارون)، سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب)، بانک دی (دی)، شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع)، سرمایه گذاری اقتصادی سپهر صادرات (وسپهر)، گروه توسعه اقتصادی مهر آیندگان (ومهان)، مدیریت انرژی تابان هور (وهور) و فرابورس ایران (فرابورس) تاثیر منفی بر شاخص این بازار داشتند.

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 9 بهمن 1399 بروزرسانی: 9 بهمن 1399 گردآورنده: wildbuzz.ir شناسه مطلب: 722

به "افت و خیزهای اندک شاخص در معاملات این هفته بازار سرمایه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "افت و خیزهای اندک شاخص در معاملات این هفته بازار سرمایه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید